Účetnictví


Vedení účetnictví

Účetnictví a daňová evidence jsou vedeny v účetním programu MRP K/S – vizuální systém.
Provádíme veškeré účetní služby spojené s vedením účetnictví. Účtujeme všechny právní subjekty v ČR a zahraničí.
(fyzické osoby, společnosti s ručením omezením, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, spolky (dříve občanská sdružení), příspěvkové organizace a další)

Nabízíme fakturaci, správu skladů, vymahatelnost nedobytných pohledávek a další služby dle domluvy se zákazníkem.
Poskytujeme služby v celé České republice, fyzicky působíme Třebíči a Brně. Možnost předání podkladů elektronicky, fyzicky nebo korespondenčně.

Postup zpracování účetnictví:
1) převzetí dokladů
2) seřazení dokladů, třídění
3) účtování a evidence dokladů (možnost tvoření kopií dokladů pro delší životnost účetních záznamů)
4) kontrola zápisů
5) předání dokladů (možnost nechat v kanceláři)
6) zaslání stavu účetních knih pro přehled firmy (možné další zpracování – dle domluvy)

Samozřejmostí je komunikace s úřady, odesílání přiznání a hlášení datovou schránkou a stahování bankovních výpisů.

Celý postup je stanoven v časových intervalech, na kterém se dohodneme.

Proč si nechat vést u nás účetnictví:
- pracujeme v čase, na kterém se dohodneme
- vyhovíme Vám dle Vašich požadavků
- zastoupíme Vás na úřadech (odevzdání listin na OSSZ, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad)
- poradenství v optimalizaci daní
- vytvoření členění nákladů pro Vaší lepší orientaci v příjmech a nákladech
- ekonomické poradenství
- dlouhodobý obchodní vztah
- dlouhodobým klientům nabízíme platbu za účetní služby v odloženém termínu

KLIENTŮM POSKYTUJEME PORADENSTVÍ ZDARMA A BEZ ODKLADU.