Mzdy


Mzdy a personalistika

Možnost vedení mezd v rámci účetnictví, ale také zpracování mezd a personalistiky externě pro Vaší firmu.

Zajišťujeme personální evidenci, evidenci a zpracování mezd dle platných vyhlášek a zákonů.
Mzdovou evidenci evidujeme v programu MRP Mzdy a personalistika.

Průběh zpracování mezd:
1) dodání podkladů o zaměstnancích
2) možnost sestavení smluv – dohody o provedení práce a činnosti (DPP a DPČ), pracovní smlouvu, smlouvu o výkonu funkce
3) dodání docházkových listů
4) výpočet mzdových nákladů
5) zaslání trvalého příkazu, výplatních listů, přehledů a nutných dokumentů
6) zastoupení na úřadech – odevzdání přehledů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

Mzdy jsou zpracovány neprodleně po zaslání docházkových listů.

Proč vést mzdy u nás:
- pracujeme v čase, na kterém se dohodneme
- vyhovíme Vám dle Vašich požadavků
- výplatní lístky zasíláme zaměstnancům na email (možnost zaslat pouze firmě)
- zasíláme elektronický příkaz k úhradě, který jednoduše nahrajete do internetového bankovnictví
- zastoupíme Vás na úřadech (odevzdání listin na správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančnímu úřadu)
- nabízíme vedení účetnictví a kompletní služby v této oblasti
- rádi se podělíme o naše zkušenosti se mzdovou agendou
- vytvoření pracovních smluv
- zastoupení na pravidelných kontrolách od úřadů
- dlouhodobý obchodní vztah
- dlouhodobým klientům nabízíme platbu za naše služby v odloženém termínu

KLIENTŮM POSKYTUJEME PORADENSTVÍ ZDARMA A BEZ ODKLADU.