Mzdy


Mzdy a personalistika

Možnost vedení mezd v rámci účetnictví, ale také zpracování mezd a personalistiky externě.

Zajišťujeme personální evidenci, evidenci a zpracování mezd dle platných vyhlášek a zákonů.
Mzdovou evidenci evidujeme v programu MRP Mzdy a personalistika.

Průběh zpracování mezd:
1) dodání podkladů o zaměstnancích
2) (poprvé) možnost sestavení smluv
3) dodání docházkových listů
4) výpočet mzdových nákladů
5) zaslání trvalého příkazu, výplatních listů, přehledů a nutných dokumentů
6) zastoupení na úřadech – odevzdání přehledů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

Mzdy jsou zpracovány nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, dle dodání docházkových listů. Možnost domluvy i v dřívějších termínu.

Mzdové podklady mohou být evidovány v šanonech a předány hromadně bez nutnosti dalšího řazení.